Work
Work
Services

Jednotná modlitba má veľkú moc a my sa túžime opäť stretnúť ako jedna Cirkev a aj uprostred kríz zostať a vytrvať vo chvále a žehnaní. Nevzdávať sen o prebudení v našich životoch a prebudení tohto národa. Chceme naďalej stáť s chválou v našich srdciach aj na perách a očakávať Božie konanie. Chceme žehnať tomuto národu, žehnať bratom a sestrám. Pretože i keď často kráčame uprostred ťažoby a útlaku, my chceme prorocky prehlasovať dobro a nádej tam kde ho prestávame vidieť. Chceme žehnať Pánovi, vyvyšovať ho a chváliť za to kým je ešte viac ako za to, čo robí. Pridajte sa k nám. Nie je čas to vzdať!

 

 

„Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov: Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!  Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!« Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“

Nm 6, 23-27

Services
Services

Pomôžte nám rozsvietiť Worship Nights

Worship Nights organizujeme bez vstupného. Túžime, aby sa ich mohol zúčastniť úplne každý, je to pre nás však veľký krok viery. Hoci ich organizujeme bezplatne, náklady na realizáciu podujatí v tomto období neustále rastú a hľadať sponzorov je skutočne náročné.

Preto vás prosíme, pomôžte nám rozsvietiť svetlá Worship Nights. Projekt Godzone dlhodobo funguje len vďaka vašej štedrosti. Ďakujeme za každý dar!

Podporiť nás môžete aj prevodom na účet:
SK: SK72 8330 0000 0024 0100 5071
ČR: 2401005071/2010
Variabilný symbol: 2022
poznámka: worship nights
Ďakujeme!

Services
Contact

Zostaňme v spojení

Chcem vedieť všetky novinky o worship nights a službe Godzone.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: godzone@godzone.sk

Contact