Work
Work
Services

Od počiatku stvorenia človeka je jeho prvoradým poslaním uctievať nášho Pána. Sme povolaní hľadieť na nekonečnú krásu Božieho stvorenia a nechať sa ňou uchvátiť. V chvále Boha nachádzame cestu k nemu, spája nás s nebom a premieňa naše srdcia. Sila chvály má moc zachraňovať životy, pretvárať naše srdcia a prinášať zázraky. Túžime sa spojiť ako jedna cirkev a jednotným hlasom oslavovať sväté meno Ježiš. Spoločne chceme upriamiť svoj zrak k nebesám a odrážať Božiu slávu medzi sebou navzájom, aby sa šírila do celého sveta. Nech všetko, čo robíme, slúži ako obeta chvály Pánovi, lebo len on je hodný najvyššej úcty a slávy.

Čo je Worship Nights?

Services
Work
Work
Services

Worship Nights organizujeme bez vstupného. Túžime, aby sa ich mohol zúčastniť úplne každý, je to pre nás však veľký krok viery. Hoci ich organizujeme bezplatne, náklady na realizáciu podujatí v tomto období neustále rastú a hľadať sponzorov je skutočne náročné.

Preto vás prosíme, pomôžte nám rozsvietiť svetlá Worship Nights. Projekt Godzone dlhodobo funguje len vďaka vašej štedrosti. Ďakujeme za každý dar!

Podporiť nás môžete aj prevodom na účet:
SK: SK72 8330 0000 0024 0100 5071
ČR: 2401005071/2010
Variabilný symbol: 2024
poznámka: worship nights
Ďakujeme!

Services
Contact

Zostaňme v spojení

Chcem vedieť všetky novinky o worship nights a službe Godzone.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: godzone@godzone.sk

Contact