Work
Work
Services

Od počiatku stvorenia človeka je jeho prvoradým poslaním uctievať nášho Pána. Sme povolaní hľadieť na nekonečnú krásu Božieho stvorenia a nechať sa ňou uchvátiť. V chvále Boha nachádzame cestu k nemu, spája nás s nebom a premieňa naše srdcia. Sila chvály má moc zachraňovať životy, pretvárať naše srdcia a prinášať zázraky. Túžime sa spojiť ako jedna cirkev a jednotným hlasom oslavovať sväté meno Ježiš. Spoločne chceme upriamiť svoj zrak k nebesám a odrážať Božiu slávu medzi sebou navzájom, aby sa šírila do celého sveta. Nech všetko, čo robíme, slúži ako obeta chvály Pánovi, lebo len on je hodný najvyššej úcty a slávy.

Čo je Worship Nights?

Worship nights je modlitebným stretnutím, kde chceme ako jedna Cirkev naprieč generáciami v jednote uctievať a chváliť nášho Pána, lebo je toho hoden. Ak budeme mlčať, kamene budú kričať. A preto vás pozývame prísť pozdvihnúť svoj hlas k nebesám a vyspievať Bohu svoje srdce spolu s nami.Veríme, že chvála hýbe nebom i zemou. Je mocnou zbraňou ale aj rajskou záhradou, v ktorej už tu na zemi vstupujeme do prítomnosti nášho nádherného Boha. Nechajme sa uchvátiť Jehou krásou. Nechajme sa milovať.Do modlitieb chvál nás povedie Július Slovák s kapelou Espé, Martin Mitro, Katarína Jurová, Krištof Letko a Jakub Slaninka. Slovom ich doplní viacero inšpiratívnych speakrov.

Services
Work
Work
Contact

Zostaňme v spojení

Chcem vedieť všetky novinky o worship nights a službe Godzone.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: godzone@godzone.sk

Contact